Loading map...

מגרש למכירה

תלמי אליהו,
Israel
500,000 ש"ח מגרש לבניה
אשכול
  • 157
  • 0
  • 603 מ״ר
מרטין סיאורנו
מרטין סיאורנו
צור קשר עם הסוכן

תאור

מגרש לבניה מיידית במושב המבוקש תלמי אליהו, 603 מטר יפהפה, למגרש היתר בניה לבית 185 מטר, כל האגרות וההיטלים שולמו במלואם, אפשר להתחיל לבנות מייד.

שירותים

אין שירותים.

מידע נוסף

אין מידע נוסף.

מאפיינים דומים

לא נמצאו מאפיינים דומים.