Loading map...

למכירה במבקיעים

מבקיעים,
Israel
5,900,000 ש"ח משק חקלאי
לכיש
  • 126
  • 0

תאור

במשק חלקה א' בגודל 1.65 דונם, עם בית מבניה מתועשת בגודל 90 מ'ר ו5 חדרים, בנוסף
משק חקלאי פעיל הכולל 21 ד' חממות לגידול ירקות, וכן בית אריזה למיון וקירור ירקות בגודל 630 מ'ר הנמצאים בחלקה ב' כמו כן למשק מאגר מים לא פעיל, בנוסף יש במשק 1 דונם שטח לשימוש תעשיתי ,וכן 500 מ'ר זכות למגרש בהרחבת המושב,
למשק הכנסות משותפות מהאגודה בסך 50000 ש'ח בשנה

שירותים

אין שירותים.

מידע נוסף

שטח הבית: 90

מאפיינים דומים

לא נמצאו מאפיינים דומים.